Бібліотека розташована в приміщенні гуртожитку коледжу. Загальна площа її складає 206 кв.м, для зберігання фондів – 106 кв.м. До структури бібліотеки входять абонемент, книгосховище, читальний зал на 60 місць. В читальному залі є доступ до безпроводового Інтернету.

Загальний фонд включає 30419 примірників видань, в тому числі: книг –  28146 прим., періодичних видань –  2273 прим.До книжкового фонду входить навчальна, наукова, науково-популярна, художня література. Працівниками створюються власні бази даних, до яких вноситься різноманітна інформація пізнавального характеру, інформація про роботу бібліотеки тощо.

Протягом року в бібліотеці реєструється близько 430 користувачів, які обслуговуються на абонементі, в читальній залі та в пунктах видачі літератури при навчальних кабінетах. Серед користувачів бібліотеки –  студенти, викладачі, спеціалісти та інші.