Надзвичайно важливі соціальні і технологічні функції, які покладені на бібліотеку як обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу. Бібліотека освітнього закладу є місцем формування світогляду, набуття дослідницьких навичок. Серед різноманітних бібліотечних робіт: інформаційна, освітня, соціокультурна, краєзнавча. Основними напрямами діяльності бібліотеки  Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ є:

- забезпечення систематичного бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, викладачів та інших користувачів;

- проведення інформаційно-масової та культурно-просвітницької діяльності;

- формування та збереження книжкового фонду, його систематизація, придбання нової літератури, реставрація старої, санітарна обробка книг, звільнення від застарілих і зношених видань;

- формування електронних ресурсів, поповнення баз даних, забезпечення доступу користувачів до власних баз даних, забезпечення доступу до Інтернету в читальній залі та на абонементі;

- збереження, примноження, осучаснення матеріально-технічної бази бібліотеки.

На абонементі приваблюють тематичні полиці і книжкові виставки.

В читальній залі і страхова справа добре вивчається, і поезія захоплює.