Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчанняу ВК ДДАЕУ.
 
1.     Для вступників на основі базової загальної середньої освіти(9 класів)
за денною формою навчання:
 
1) прийом заяв та документів, починається 30 червнята закінчується 13 липня о 18.00 год.;
2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;
3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 липня;
4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, до 12.00 год. 27 липня;
5) зарахування вступників відбувається:
за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 29липня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 31 липня;
6) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 06 серпня.
 
 
2.     Додаткове зарахування(NEW) для вступників на основі базової загальної середньої освіти(9 класів) за денною формою навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:
 
1) прийом заявта документів, починається 1 серпнята закінчується 22 серпня о 18.00 год.;
2) вступні іспити проводяться з 23 серпняд о 29 серпня;
3) рейтинговий списоквступників оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 31 серпня;
4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахуванняне пізніше 12.00 год. 03 вересня;
5) зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше 12:00 год. 5 вересня 2020 року;
 
 
 
3.     Для вступників на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) за денною формою навчання:
 
1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається 1 серпня;
2) прийом заяв та документів, розпочинається 13 серпня;
3) прийом заяв та документів закінчується:
о 18.00 год. 22 серпня- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;
о 18.00 год. 01 вересня- для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
4) вступні іспитипроводяться з 23 до 29 серпня;
5) співбесіди проводяться з 25 до 28 серпня;
6) списки осіб, рекомендованих до зарахуванняза результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавраза державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 03 вересня.
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 год. 04 вересня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 07вересня.Зараховані особи впродовж 07вереснявиключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;
7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 03 вересня;
8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 07 вересня;
9) зарахування вступників відбувається:
за державним замовленням - не пізніше 12.00 год. 13 вересня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 19 вересня(додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);
10) переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 21 вересня.
 
 
 
 
4.     Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:
 
1)    прийом заявта документів починається 13 серпня;
2)    прийом заявта документів закінчується: о 17.00 год. 5 вересня;
3)    вступні іспитита співбесіди проводяться з 7до 16 вересня;
4)    рейтинговий списоквступників оприлюднюється 17 вересня до 17.00;
5)    вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 18 вересня;
6)     зарахування вступників відбувається:
за державним замовленням - не пізніше 17.00 год. 19 вересня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня
 
 
 
5.     Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти або які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, а також для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною та заочною формами навчання:
 
7)  прийом заявта документів, починається 17 липня;
8)  прийом заяв та документів закінчується: о 17.00 год. 15 серпня;
9)  вступні іспитита співбесіди проводяться з 16до 25 серпня;
10)     рейтинговий списоквступників оприлюднюється 26серпнядо 17.00;
11)     вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 28 серпня;
12)зарахування вступників відбувається:
за державним замовленням - не пізніше 17.00 год. 29 серпня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня;